Den ansvarsfulla lättjan : Betraktelser kring det ena och det andra e-bokSvenska, 2015