Zhuang Zi (Zhuangzi; Chuang Tzu; Chuangtse) halvklotbandSvenska, 2020