Zegen-prael Van Carel Den Vi. Keyser Van't Christenryck Ofte Nederlaeg Van Achmet Den Iii. Turckschen Sultan. Door Den Onverwinnelijcken Held, Prins E häftadNederländska, 2012