Zapadnoevropejskoe gradostroitelstvo Novogo vremeni. Opyt sravnitelnogo analiza inbundenRyska, 2018