Zagadnienia dotyczące użytkowania gruntów na obszarze Office du Niger pocketPolska, 2021