Wspólnotowe dzialania policyjne a bezpieczeństwo narodowe pocketPolska, 2021