Will Grayson, Will Grayson danskt bandSvenska, 2019