Wie Navy SEALS dem Tod entrinnen häftadTyska, 2016