VIPS-modellen. Pakke à 10 stk. En modell for dokumentasjon av sykepleie i pasientjournalen ved hjelp av søkeord övrigtNorska, 2015