Viglets - Time, Infinity, Eternity pocketEngelska, 2012