Vid trappornas slut. Vol. 1 danskt bandSvenska, 2018