Vi ser, vi känner, vi kämpar danskt bandSvenska, 2018