Vi äldre människor och våra mediciner häftadSvenska, 2010