Verhandeling Over De Vlaemsche Spelkunst: Byzonderlyk Ingerigt Ter Beslissing Van De Geschilpunten Der Taelgeleerde Omtrent De Spelling, Volume 2... häftadNederländska, 2012