Ventiljatsija. Teoreticheskie osnovy rascheta inbundenRyska, 2019