Vem som helst utom Ivy Pocket inbundenSvenska, 2016