Vegohajk : vegetarisk mat för stormkök och lägereld danskt bandSvenska, 2019