Vattnets form (En Montalbano-deckare) pocketSvenska, 2014