Vårt sekel är reserverat åt lögnen : artiklar 1938-1993 med några anslutande dagboksanteckningar pocketSvenska, 2011