Varför minskar inte våldet i nära relationer? pocketSvenska, 2022