Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik flexbandSvenska, 2017