Vandringsturer runt Göteborg flexbandSvenska, 2012