Vägen till upplysning och det flerdimensionella medvetandet danskt bandSvenska, 2017