V debrjakh Kara-Bumby: povesti i rasskazy. inbundenRyska, 2009