Utvecklingen av intergenerationell rörlighet i Sverige. SOU 2019:55 : Betänkande. Bilaga 5 till Långtidsutredningen häftadSvenska, 2020