Upravlenie operatsionnoj sredoj organizatsii. Uchebnik häftadRyska, 2014