Trudovye spory. Uchebno-prakticheskoe posobie inbundenRyska, 2014