Tradisjonell sang som levende prosess inbundenMulti - flera språk, 2009