Tou Deinos Nosountos Kai Peri Ton Nosounton Meletemata. inbundenMulti - flera språk, 2018