Tilliten i EU vid ett vägskäl inbundenSvenska, 2017