Till häst genom Västerbotten danskt bandSvenska, 2015