Tidskriften Mana 2-3(2014) Svarta röster & rörelser pamphletSvenska, 2015