Thomae Walsingham, quondam monachi S. Albani, historia Anglicana pocketEngelska, 2012