Theory of Society, Volume 2 halvklotbandEngelska, 2013