Theory of Society, Volume 1 halvklotbandEngelska, 2012