The Tammany Hall Democracy of the City of New York inbundenEngelska, 2018