The Rubaiyat of Omar Khayyam: Large Print häftadEngelska, 2019