The Religions of Modern Syria and Palestine inbundenEngelska, 2018