The Digital Marketing Handbook klotbandEngelska, 2022