The Differentiation of Society inbundenEngelska, 2020