The Democracy, by Whyte Thorne häftadEngelska, 2010