The Days of Bruce: A Story from Scottish History, Volume 2 häftadHebreiska, 2010