The British Economy Since 1700 inbundenEngelska, 1987