Tänka vidare / Thinking ahead (2 vol) flexbandSvenska, 2015