Tänka, snabbt och långsamt danskt bandSvenska, 2017