Syria from Reform to Revolt, Volume 2 inbundenEngelska, 2015