Svindlande stunder i Blackeberg inbundenSvenska, 2022