Sveriges planer på övertagande av Åland danskt bandSvenska, 2021