Svenska diktare : absens från topp och enigma cd-bokSvenska, 2020