Svensk nazism och historiebruk : Flottan och örlogsstaden Karlskrona inbundenSvenska, 2019